02166495480 j n a v i d @ y a h o o . c o m تلگرام

انجام کلیه خدمات دانشجویی شهرسازی

فوریت، اعتماد، کیفیت، پاسخگویی

دپارتمان تخصصی خدمات دانشگاهی رشته شهرسازی
انجام کلیه خدمات دانشگاهی شهرسازی در راستای زمان بخشی
امکان ارتباط مستقیم با کارشناستماس آنلاین در تلگرام
کارشناسان ما در اولین فرصت در تلگرام به شما پاسخ خواهند داد